Referencje, czyli co się nam podoba

Śledząc referencje w branży przeprowadzek wyłania się obraz oczekiwań klienta.
Zadowolone firmy bardzo często powtarzają te same cechy wykonania usługi, które
zbiorczo stanowią swoisty katalog. Profesjonalna i szanująca się firma dbająca o swoich
przyszłych i obecnych klientów powinna je brać w szczególności pod uwagę. Referencje
pokazują także mocne strony wykonania usługi. Na co więc główny nacisk kładą klienci?
Jak powinna wyglądać idealna przeprowadzka?
Profesjonalizm i solidność. Oto słowa kluczowe. Co kryje się za tym słowami?
Przede wszystkim firma świadcząca tego typu usługi musi dysponować doświadczeniem,
odpowiednim sprzętem, wykwalifikowanymi pracownikami i wykazać się umiejętnością
bezproblemowej realizacji danego zlecenia. Każda przeprowadzka jest inna, tak jak każdy
klient, który ją zleca. Otwartość na indywidualne potrzeby, konsultowanie z klientem
poszczególnych etapów pracy, wychodzenie na przeciw jego oczekiwaniom jest
szczególnie akcentowane. Musimy więc zrozumieć klienta, nie możemy traktować go
przedmiotowo – ma być naszym partnerem. Ważny jest jego spokój, a efekt prac nie może
budzić jego wątpliwości. Najważniejsza dla klienta jest dbałość o bezpieczeństwo
przedmiotów. W trakcie przeprowadzki nie mogą uleć najmniejszemu zniszczeniu bądź
uszkodzeniu.
Poczucie panowania nad sytuacją, organizacja pracy to równie pożądane cechy.
Firma ma wiedzieć co robi. Powinna jak najbardziej dać odczuć klientowi, że każde
działanie jest celowe i zaplanowane – najlepiej powinien być informowany na bieżąco o
stanie sytuacji. Bardzo ważną sprawą jest więc komunikacja. Kulturalny, otwarty i miły
pracownik, który dba o przedmioty jak o swoje to ideał klienta. Nie wystarczą więc silne
barki i bicepsy. Opryskliwi i niekomunikatywni pracownicy są bardzo źle widziani.
Uspokojenie i zapewnienie, że wszystko jest w najlepszym porządku jest bardzo dobrze
widziane.
Jak wiadomo lokalizacje i warunki lokalowe są bardzo różne. Im firma lepiej przed
przystąpieniem do pracy pozna teren działania, zapozna klienta ze strategią prac tym
lepiej będzie odbierana i oceniana. Sprawna praca robi wrażenie, które często przewija się
przez listy referencyjne.
Liczymy więc na logistykę i umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. Ma
to przełożenie na koszt usługi, a nikt nie lubi płacić za czyjąś opieszałość czy zaniedbanie.
Wydajność pracy ponad wszystko. W tym także wyraża się konkurencyjność firm z branży
przeprowadzek. Dawno przestaliśmy ulegać dyktatowi tzw. speca, który wie lepiej, tylko
czasami do pracy brak mu motywacji. Ciążąca na firmie odpowiedzialność musi
rzeczywiście wyrażać się w działaniu i odpowiednich zabezpieczeniach w postaci
ubezpieczeń. Wartość przedmiotów ma nie tylko charakter materialny ale także
symboliczny czy emocjonalny. Ten czysto „ludzki” wymiar ma dla klientów bardzo duże
znaczenie. Ignorancja go z pewnością dyskwalifikuje firmę.
Firma zajmująca się profesjonalnie przeprowadzkami powinna dbać o komfort
psychiczny klienta, który w tym czasie ma podwyższony poziom stresu i po prostu boi się
o swoje przedmioty. Warto więc pytać, omawiać i przybliżać charakter poszczególnych
etapów i działań.