Przeprowadzki Międzynarodowe

Przeprowadzki międzynarodowe to nie tylko problem wynikający z odległości między punktem wyjścia i destynacji. W ramach Unii Europejskiej procedury formalne od czasu akcesji naszego kraju nie nastręczają już problemów. Przy przeprowadzkach do państw spoza EU należy pamiętać jednak o konieczności dokumentacji celnej. Nasze doświadczenie może się tutaj okazać nieocenione i rozwiązać szereg mniejszych i większych problemów.

Odległość, dłuższy w związku z tym czas transportu, zmienne warunki pogodowe wymagają odpowiedniego zabezpieczenia powierzonego mienia, tak by relokacja w najmniejszym stopniu nie wpłynęła negatywnie na powierzone mienie. Znamy specyfikę takiego transportu, mamy odpowiedni sprzęt i materiały konieczne do sprawnej pracy. Gwarantujemy więc przeprowadzkę wykonaną na czas i z uwzględnieniem najwyższych standardów prawnych i organizacyjnych. Rozwiązanie szeregu problemów natury technicznej, organizacyjnej, prawnej warto więc powierzyć doświadczonej firmie, która w swoim portfolio posiada przynajmniej kilka takich realizacji na koncie.