Katowice

Katowice miasto wielkich wydarzeń! Tak głosi hasło reklamujące miasto. W życiu jednostek czy firm przeprowadzki to kolejne etapy i na pewno nie mniejsze to wydarzenie niż te, które można podziwiać w naszym mieście. Gdy myślimy przeprowadzki Katowice niechybnie pierwszym skojarzeniem będzie swojsko brzmiąca nazwa Wujek Marek. Aglomeracja śląska nie należy do najłatwiejszych jeśli chodzi o ten typ usługi. Sprawdzona firma, z wieloletnim doświadczeniem jest w stanie poradzić sobie z takim wyzwaniem. Za przykład może posłużyć przeprowadzka Muzeum Śląskiego w Katowicach jakiej dokonaliśmy. Było to wyzwanie nie tylko logistyczne, organizacyjne, ale także duża odpowiedzialność.

W końcu w rękach naszej firmy znalazły się wartościowe, cenne zbiory, których bezpieczeństwo stanowiło priorytet. Z powierzonego nam zadania wywiązaliśmy się w sposób perfekcyjny i nie budzący najmniejszych zastrzeżeń, co poświadczyć może bardzo pozytywna rekomendacja. Terminowość i zgodność prac z wyznaczonym harmonogramem to nasza największa zaleta i wartość jako firmy, specjalizującej się w obsłudze najtrudniejsze nawet przeprowadzek. Można więc z całą odpowiedzialnością lapidarnie stwierdzić: przeprowadzki Katowice to Wujek Marek. Wierzymy, że Państwo myślą podobnie do nas.